Vår dirigent

Margareta Raab


Margareta Raab är utbildad vid Geijerskolan i Ransäter och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon var i 15 år anställd som kyrkomusiker och körledare i Oscarskyrkan, Stockholm, där hon ledde kyrkans fem barn- goss- och ungdomskörer. Förutom flickkören är Margareta också dirigent för domkyrkas gosskörer.


Utöver CD-skivor med Oscars flickkör respektive Oscars barn- och ungdomskör är hon dirigent och musikalisk ledare på CDn “Juleglädje” (Sony music).


Margareta anlitas ofta som gästdirigent och föreläsare i ämnet barn- och ungdomskörsmetodik. Hon efterträdde Andrew Canning som dirigent för Uppsala domkyrkas flickkör sommaren 2003.


År 2011 tilldelades Margareta Uppsala kommuns kulturstipendium. Hösten 2013 var Margareta konstnärlig ledare för den internationella körfesten Young Cathedral Voices i Uppsala domkyrka.

Kontaktuppgifter:


Uppsala domkyrkas flickkör

Domkyrkoplan 7

753 10 Uppsala


E-post: uppsala.domkyrkas.flickkor@svenskakyrkan.se


Organisationsnummer: 802460-5381

Bankgirokonto: 769-2833


Kontaktpersoner:


Margareta Raab

Dirigent

Tfn: 018-430 36 10

margareta.raab@svenskakyrkan.se