Inspelningar

Skivor till försäljning


Priset är 150 kr per skiva. Porto, vilket varierar beroende på leveransställe, tillkommer och betalning görs med bifogad faktura.


Så här gör du för att beställa en CD-skiva:

Skicka ett e-postmeddelande till uppsala.domkyrkas.flickkor@svenskakyrkan.se. I ditt meddelande ska framgå

- vilken/vilka skiv/a/or du vill köpa samt hur många av varje exemplar

- ditt namn och din fullständiga adress

Sedan är det bara att invänta skivans leverans. Skulle problem uppstå på något sätt, skicka ett nytt mail. Välkommen med din beställning!


Intäkterna av försäljningen av skivan går till domkyrkans flick- och gosskörer.Messias för unga röster

Skivan spelades in i mars 2017 tillsammans med musiker ur Sveriges Radios Symfoniorkester.

Medverkande:
Uppsala Domkyrkas Flickkör. Unga röster ur Uppsala domkyrkas gosskör.

Musiker ur Sveriges Radios Symfoniorkester.
Musik: Georg Friedrich Händel
Arrangemang: Tim Sharp
Dirigent: Margareta Raab.Kung Liljekonvalje av dungen

Körerna repeterade körstycket under våren 2013. Inspelningen gjordes den 20 april 2013 i Funbo kyrka,

någon mil öster om Uppsala. Kyrkan uppfördes omkring år 1200.

Medverkande:

UDG, Uppsala domkyrkas gosskör.

UDF Anna och Maria, Uppsala domkyrkas flickkörer.

Text: Gustaf Fröding (1860-1911). Journalist och poet som ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.

Musik: David Wikander (1884-1955). Tonsättare och organist i Storkyrkan i Stockholm.

Körledare: Margareta Raab. Dirigent för Uppsala domkyrkas flick- och gosskörer. Utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Uppläsning: Per Mattsson. Skådespelare vid Dramaten. Har medverkat i ett stort antal pjäser och filmer, bland annat i Ingmar Bergmans Fanny och Alexander.

Illustrationer: Susanne Cederlöf. Verksam som pedagog i Uppsala domkyrkoförsamling.

Nyskriven text: Christina Wahldén. Journalist och författare till framför allt barn- och ungdomsböcker.Läs Christina Wahldéns text om Syster Liljekonvalje:


Kung Liljekonvalje av dungen är en del av Gustaf Frödings diktsvit Strövtåg i hembygden. Den ingår i diktsamlingen Stänk och flikar som gavs ut 1896. Dikten tonsattes 1920 av David Wikander.


Idén till att kombinera Gustaf Frödings Kung Liljekonvalje av dungen med en nyskriven berättelse kommer från flick- och gosskörernas körledare Margareta Raab. Det är en tanke hon burit på länge.


2012 frågade Margareta Raab därför om Christina Wahldén, författare och mamma till två av koristerna i domkyrkan, kunde skriva en prosaberättelse med utgångspunkt i Gustaf Frödings dikt. Syster Liljekonvalje är resultatet, med tydlig inspiration från Kung Liljekonvalje av dungen.


Där Fröding har den vuxne sörjande kungen i centrum ligger fokus i den nyskrivna berättelsen istället på hans två barn; prinsessan som dör och hennes lillebror som måste leva vidare med sorgen. Det är en text om syskonskap bortom döden men också en text om att välja livet, trots allt.

Texten är illustrerad av Susanne Cederlöf, också mamma till två av koristerna. De ljusa akvarellerna utgör en fin kontrast till textens allvar.