Bli korist

Vill du vara med i UDF?


Boka uppsjungning med vår körledare Margareta Raab här:

https://uppsjungning.simplybook.it/

 

Kören består av tre olika grupper baserat på årskurs:

  • Lilla flickkören, årskurs 2 & 3
  • Maria, årskurs 4 till 7
  • Anna, årskurs 8 och uppåt


De tre grupperna har en del framträdanden tillsammans. Anna och Maria repeterar tillsammans, men de har också separata framträdanden. Du kan naturligtvis söka in till kören även om du exempelvis går på högstadiet eller gymnasiet

Vi repar vanligen på onsdagar, men rep andra dagar och tider sker också


Lilla flickkören 16:00-17:00

UDF Maria 17:30-19:00 (Gemensamt med UDF Anna)

UDF Anna 17:30-20:00 (17:30-19:00 Gemensamt med UDF Maria)


Vid uppsjungningen sjunger du en sång som du själv har valt. Du kommer att få härma några korta melodislingor och rytmer. Du kommer också att få läsa upp en text.


Om du är lite äldre får du visa vad du kan om noter.